Ejszakai-futas-hu

575 Sunset Run Félmaraton

Név:

575 Sunset Run Félmaraton

 

Rendező:

Ilovebalaton.hu kft

1133 Budapest, Tutaj u. 6/b 6/7

https://ilovebalaton-futas.hu/

futas@575.hu

 

Időpont, helyszín:

Időpont: 2020.06.13.
Rajt időpont: 10K és 21,1K (félmaraton) táv 20:00
Rajt:
 Keszthely, Csík Ferenc sétány
Cél: Keszthely, Balatonpart, versenyközpont

 

 

Nevezési díj:

 

 

 

Nevezési díj pamut pólóval

Nevezési díj technikai futópólóval

sáv 1

1-50 fő

9 000 Ft

11 000 Ft

sáv 2

51-150 fő

10 000 Ft

12 000 Ft

sáv 3

151-300 fő

11 000 Ft

13 000 Ft

sáv 4

301-500 fő

12 000 Ft

14 000 Ft

sáv 5

500+ fő

13 000 Ft

15 000 Ft

 

 

Ajándék:

 

 1. Pamut póló
 2. Technikai futó póló

 

Pálya és versenyinformáció:

 

A pálya egy teljes és két kis kör:

Csík F. sétány (RAJT) – Borbás Vince stny. – Apát utca – Toldi Miklós u. – Semmelweis utca – Zámor u. (fordító) – Semmelweis u. – Kinizsi Pál u. – Nyárfa u. – Móra Ferenc u. - Tessedik Sámuel u. – Ady Endre u. – Kazinczy u. – Erzsébet Királyné útja – Fő tér – Kossuth Lajos u.(sétáló utca) – Kastély u. – Festetics Kastély – Kastély u. - Kossuth Lajos u.(sétáló utca) – Fő tér – Helikon u. – Helikon Park/Sóhaj Sllé stny. – Kazinczy u. – Borbás Vince stny. – Csík Ferenc stny. – Erzsébet Királyné stny. – Versenyközpont – 2. kör – Csík Ferenc stny. – Borbás Vince stny - Ady Endre u. – Kazinczy u. – Erzsébet Királyné útja – Fő tér – Kossuth Lajos u.(sétáló utca) – Kastély u. – Festetics Kastély – Kastély u. - Kossuth Lajos u.(sétáló utca) – Fő tér – Helikon u. – Helikon Park/Sóhaj Sllé stny. – Kazinczy u. – Borbás Vince stny. – Csík Ferenc stny. – Erzsébet Királyné stny. – Versenyközpont – Csík Ferenc stny. – Borbás Vince stny. – Ady Endre u. – Kazinczy u. – Erzsébet Királyné útja – Fő tér – Kossuth Lajos u.(sétáló utca) – Kastély u. – Festetics Kastély – Kastély u. - Kossuth Lajos u.(sétáló utca) – Fő tér – Helikon u. – Helikon Park/Sóhaj Sllé stny. – Kazinczy u. – Borbás Vince stny. – Csík Ferenc stny. – Erzsébet Királyné stny. – Versenyközpont (CÉL)

 

Frissítés:

A pálya 6 pontján (6km, 8km, 11,5km, 13,5km, 16,5km, 18,5km a Fő téren) biztosítunk frissítőt a futók számára. Ezeken a pontokon víz, cola, izotóniás ital, gyümölcs és szőlőcukor várja a versenyzőket.

A frissítőállomásokon a poharas frissítőt csak a mezőny elejének és a végének tudjuk kezébe adni. Amikor a futók sűrűn érkeznek már neked kel elvenni az italodat.
A frissítőállomásoknál keletkezik gyakran a legnagyobb baj. Ne próbálj meg becsúszni két futó között egy gyors italért vagy ételért! A futóversenyen is tartsd be az alapvető illemszabályokat, várd ki a sorod és emlékezz rá, hogy gyakran a távoli végen vannak kevesebben! Ne vegyél el több frissítőt, mint amire szükséged van, mert valószínűleg számos futó lesz mögötted, akiknek még nálad is nagyobb szüksége lehet a frissítésre!

Létszám limit:

 

 

Szintidő:

 

A 21,1km-es táv teljesítésére a versenyzőknek 90180 perc áll a rendelkezésére.

 

Kategóriák:

 

1.korosztály

14-18

2.korosztály

19-35

3.korosztály

36-45

4.korosztály

46-55

5.korosztály

56-65

6.korosztály

66+

 

 

Mentő:

Az Országos Mentőszolgálat hivatalos partnere: FIT-MED Szolgáltató Kft. 1 db esetkocsi, 3 db kerékpáros, 1 db mentő, 1 db ambulancia.

Időmérés:

 

A rajtszámodon található chipnek kell áthaladni az időmérő szőnyeg felett, hogy érvényes részidőd, vagy teljes időd legyen.

Az időmérést az Agni Timing végzi.

 

Rajtcsomagátvétel:

 

Rajtcsomagodat a versenyközpontban veheted át, a regisztrációs sátorban az expónál 2020. 06. 13-án 16:00-19:30

 

Öltöző, ruhatár, WC:

Öltöző:
A versenyközpontban gondoskodunk öltözőről.
Ruhatár:
A versenyközpontban gondoskodunk díjtalan ruhatárról. Felhívjuk a figyelmet hogy értékmegőrzést nem vállalunk! A ruhatár nyitvatartása: 2020.06.13. 18:00 - 23:30.
WC:
A versenyközpontban nyilvános WC található, de gondoskodunk mobil WC kihelyezéséről is.

Általános szabályok:

A Versenyszabályzatban nem tárgyalt esetekben az óvási bizottság dönt.

A Versenyszabályzat célja

 • Sportszerű légkört teremteni a versenyen.
 • Gondoskodni a versenyzők biztonságáról, védelméről és a versenyek színvonalának folyamatos emeléséről.
 • A hangsúlyt a versenyzők képességére, teljesítményére helyezni versenyzési szabadságuk túlzott mértékű korlátozása nélkül.
 • Meghatározni a versenyek technikai valamint személyi feltételeit és érvényesíteni ezeket.
 • Szabályozni a szervezők és versenybírók tevékenységét.
 • Megbüntetni azokat, akik a Versenyszabályzatban foglaltakat megszegik.

Eredmények, eredménylista

 • A verseny eredményeit az eredménylista rögzíti.
 • A hivatalos eredménylistát az informatikai stáb készíti el és azt az adott futam eredményhirdetésének megkezdése előtt kifüggeszti a hirdetőtáblára.
 • A hivatalos eredménylista tartalmazza az adott futamon elindult versenyzők
  • névsorát elért helyezésük szerinti sorrendben,
  • rajtszámát,
  • nemét,
  • születési évszámát,
  • elért időeredményét (a kizárt versenyző időeredményét is, ha a versenypályán végigment).

Díjazás

 • A versenyzők díjazása a szervezőbizottság feladata.
 • A versenyzőket a különböző futamokon a versenykiírásban meghatározott díjazásban részesítjük.

Távonként és kategóriánként az első három helyezettet érem, míg az abszolút győzteseket serleg díjazásban részesítjük.

A díjak kiosztása a helyszínen történik! Kérünk minden versenyzőt, hogy a lehetőségeik szerint vegyenek részt az eredményhirdetésen, a továbbiakban nem áll módunkban az át nem vett díjakat kipostázni. Személyesen átvehetőek lesznek a budapesti irodánkban.

Óvási eljárás

 • Óvni a Versenyszabályzatban foglaltak megsértése miatt lehet.
 • Óvást a versenyző vagy képviselője nyújthat be.
 • Óvást az óvást benyújtó vagy az óvásban érintett versenyző célbaérkezése, vagy az óvás tárgyát képező hivatalos közlemény kihirdetése, vagy az óvásra okot adó körülmény méltányolható tudomásra jutása után legkésőbb 30 perccel lehet benyújtani.
 • Az óvási díj összegét az ilovebalaton.hu Kft. határozza meg.
 • Az óvást írásban kell benyújtani a nevezési sátorban, vagy közvetlenül az óvási bizottság valamely tagjának az óvási díjjal együtt.
 • Az óvásnak tartalmaznia kell
  • azt a szabályt, amit megszegtek,
  • az eset helyét,
  • az eset időpontját,
  • az esetnél érintett személyek nevét vagy rajtszámát,
  • a tanúk nevét vagy rajtszámát,
  • a tények leírását, ha szükséges, rajzzal szemléltetve,
  • az egyéb bizonyítékokat.
  • Az óvás benyújtása után az óvási bizottság vezetője összehívja a bizottság tagjait, hogy megismerjék az óvással kapcsolatos bizonyítékokat.
  • Valamennyi, az óvásban érintett személy és megnevezett tanú számára lehetővé kell tenni, hogy tanúskodhassanak az óvási bizottság tanácskozásának helyszínén és idejében. Ha közülük valaki nem tud jelen lenni, akkor tanúvallomását még az óvási bizottság ülése előtt, írásban benyújthatja.
  • Az óvási bizottságnak azon tagja nem vehet részt az óvási eljárásban
   • aki, vagy akinek a hozzátartozója az óvási eseményben érintett,
   • akinek az óvás elfogadásához vagy elutasításához érdeke fűződik,
   • akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el.
   • Ha az óvási bizottság valamely tagját a fentiek alapján ki kell vonni az eljárásból, akkor helyette új tagot kell kinevezni a bizottságba.

Részvételi jogosultság

 • Versenyen csak az a versenyző indulhat, aki arra benevezett, magát regisztráltatta és rendelkezik a regisztrációnál megkapott rajtszámmal.
 • Az online előnevezettek nevezése csak akkor érvényes ha a nevezési díjat a regisztráció során kiegyenlítette.
 • A nevezési díjak visszautalására nincs lehetőség.
 • Az online előnevezési időszak alatt befizetett összegeket nem áll módunkban visszautalni.
 • Kérünk mindenkit, hogy a helyszíni regisztrációhoz hozza magával az online nevezés során kapott visszaigazoló e-mail kinyomtatott példányát, valamint bármilyen személyi azonosításhoz megfelelő okmányt! A visszaigazoló e-mail bemutatása mobiltelefonon is lehetséges!

Futófelszerelés

 • A versenyzőnek viselni kell futás során az öltözete mellső oldalán eredeti állapotú, a szervezőktől az adott futamra kiadott saját rajtszámát  úgy, hogy annak teljes felülete látható legyen.

Célbaérkezés

 • A versenyző hivatalosan akkor ér célba, amikor törzsének valamely része – kivéve a vállat és a csípőt – eléri a célvonal elején átmenő függőleges síkot.
 • A célvonal elejét a befutás irányából kell értelmezni.
 • A célbaérkezés sorrendjét a célbíró dönti el.
 • Holtversenyt a célbíró abban az esetben ítélhet, ha a versenyzők között a célbaérkezéskor olyan kicsi a különbség, hogy a köztük levő sorrend kétséget kizáróan nem állapítható meg.
 • Szintidők: félmaraton km – 180 perc, 10 km – 90 perc

Versenyző kötelezettségei:

 • A versenyző köteles mindenkor a Versenyszabályzat előírásait – és különösen az e fejezetben foglaltakat – maradéktalanul betartani.
 • A versenyző köteles
  • a tisztességes versenyzés (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni,
  • versenyzőtársaival, a szervezőkkel, a versenybírókkal és a nézőkkel tisztelettudóan viselkedni,
  • saját felszerelésének szabályosságáról és biztonságosságáról gondoskodni,
  • a verseny ideje alatt az időmérésre szolgáló, saját részre kiadott, egyedi azonosító eszközt a mellén vagy a derekán viselni,
  • a versenybírók utasításait követni,
  • a szervezőbizottság által kijelölt versenypályán végigmenni,
  • a verseny feladását a hozzá legközelebbi versenybírónak jelenteni, rajtszámát haladéktalanul leadni, és a versenypályát azonnal elhagyni,
  • A versenyzőnek tilos
   • balesetveszélyt vagy balesetet előidézni,
   • más testi épségét vagy egészségi állapotát veszélyeztetni,
   • a többi versenyző haladását és versenyzését akadályozni,
   • meg nem engedett segítséget igénybe venni, úgymint
   • frissítő segítséget bármely személytől, bármely módon, kivéve a frissítőállomások területén a minden versenyző számára egyöntetűen biztosított feltételeket,
   • Tilos a versenypálya bármely pontján bármely módon a versenyzőt kísérni.

 

Egészségügyi követelmények:

 • A versenyző felelős azért, hogy edzettségi állapota alkalmassá tegye a versenyzésre.

A versenybíró felszólíthatja a versenyzőt a verseny feladására, ha annak egészségi vagy fizikai állapota ezt indokolttá teszi. A versenyzőnek ebben az esetben fel kell adnia a versenyt és a rajtszámát le kell adnia

 

 

Számlaigénylés:

 

Számlaigényeteket kérlek itt jelezzétek:

futas@575.hu

 

Nevezési díjak visszaigénylése:

 

A már érvényesített, befizetett nevezések díjainak a visszautalására nincs lehetőség!

 

 

A szervezők fenntartják a mindenkori és mindenre kiterjedő változás jogát!

Közlemény a Sunset Run megrendezésével kapcsolatban

A szervezési feladatainkat elvégeztük.


A 2020-as My 575 Challenge választható férfi futó mezei

2020. február 7. 12:08 - I love Balaton
A 2020-as My 575 Challenge választható férfi futó mezei

6 féle 575 Pro futómezből választhattok


A 2020-as My 575 Challenge választható Női futó mezei

2020. február 7. 11:54 - I love Balaton
A 2020-as My 575 Challenge választható Női futó mezei

Az alábbi mezekből választhatsz


Regisztráció & Nevezés a 2020-as Sunset Run-ra

2020. február 7. 11:14 - I love Balaton
Regisztráció & Nevezés a 2020-as Sunset Run-ra

My 575 Challenge sporthétvége rendezvényei


Ingyenes Alakreform edzés Rubint Rékával 2019

2019. június 11. 14:44 - I love Balaton
Ingyenes Alakreform edzés Rubint Rékával 2019

Idén, a keszthelyi versenyközpontban 60 percen át izzaszt meg minket Rubint Réka


Az Enduraid gyerekfutás idén is ingyenes

2019. május 17. 14:56 - 575
Az Enduraid gyerekfutás idén is ingyenes

Május 18-tól - június 5-ig lehet nevezni a gyerekeket!